Back
29 december

Tack för 2021

  Stort tack till alla kursdeltagare och samarbetspartner för 2021. Att arbeta med kurser och utbildningar under de förhållandena som vi just nu befinner oss i kan vara utmanade för både oss som arrangör och för er som deltagare. För …

27 augusti

Bidrar du till mörkertalet?

Låt mig börja med att ställa fyra frågor till dig som läsare. Har du träffat någon patient med nacksmärta? Hade någon av dessa patienter även yrsel? Lyckades du behandla båda åkommorna med nackrehabilitering? Vad fick patienten för diagnoskod? Har du svarat ja på frågorna …