Back

Du bör att ha kännedom om kroppens balanssystem och hur de olika delarna interagerar med varandra för att upprätthålla balans. Utan att ha grundläggande förståelse för samtliga delar av balanssystemet blir det komplicerat att kunna undersöka patienten på ett tillförlitligt sätt. Det räcker till exempel inte att enbart ha goda kunskaper om muskuloskeletala systemet eller om enbart det vestibulära systemet. Det krävs grundläggande kunskap kring flera system vilket ger en helt annan insikt och förståelse när du ska undersöka och behandla patienten. 

Det är således viktigt att ha god baskunskap om anatomiska strukturer i innerörat (båggångarnas placering, balansnervens funktion mm), hur muskler och leder förser oss med information (proprioception och sinnesintryck) och hur ögat samverkar med dessa. Dessutom ska information tolkas och värderas vilket också är en viktig och i många fall en förbisedd del av vår balans.

Ett av de absolut viktigaste redskapen vid yrseldiagnostik är att lära sig tolka de ofrivilliga ögonrörelserna, nystagmus. Du bör ha kännedom om de vanligaste sjukdomarnas nystagmusmönster samt när du upptäcker de mönster som innebär att du ska remittera en patient vidare.

Jag brukar säga att du aldrig skulle undersöka ett knä, fot eller nacke utan att ha grundläggande kunskap om anatomi och fysiologi inom området. Balanssystemet och kanske framför allt  innerörat, är inget undantag. För att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt krävs en grundläggande förståelse i hur dessa system interagerar med varandra för att kunna rikta vårdinsatserna rätt. 

Snabb checklista anatomi och fysiologi

Ovan punkter är exempel på frågor du kan ställa till dig själv beträffande anatomi och fysiologi.