Back

Yrsel från nacken eller cervikogen yrsel som det brukar kallas medicinskt är en omdiskuterad diagnos. I Sverige kallas även diagnosen för “spänningsyrsel”. Vid vetenskapliga sökningar inom området återfinns en rad olika namn till exempel cervicogenic dizziness (CGD), proprioceptive vertigo, cervicogenic vertigo och cervical dizziness.

Med många olika namn på en diagnos försvåras både arbetet vid artikelsökningar och att hitta ett konsensus kring vad cervikogen yrsel verkligen är som definition. diagnostisera patienten. Det kan potentiellt bli många olika bakomliggande orsaker till patientens besvär utifrån vad vårdgivaren själv anser är cervikogen yrsel. 

Vissa vårdgivare anser att det rör sig om “felställningar i nackleder” som ger upphov till besvären, andra att det rör sig om inklämningar av nerv på olika sätt. Det finns även teorier om att det patienten “klämmer” artärer vid rörelser av huvudet och att det är det som ger besvären. Den mest vedertagna teorin i dagsläget är nog 

emellertid att det rör sig om en påverkan på den djupa nackmuskulaturen vilket skulle påverka proprioception från området. Till dags datum finns inga inklutionskriterier för diagnosen utan det är en uteslutningsdiagnos som ställer mycket höga krav på vårdgivaren i det bakomliggande arbetet att utesluta andra tänkbara diagnoser. 

Snabb checklista