Back

Bidrar du till mörkertalet?

Låt mig börja med att ställa fyra frågor till dig som läsare.

  1. Har du träffat någon patient med nacksmärta?
  2. Hade någon av dessa patienter även yrsel?
  3. Lyckades du behandla båda åkommorna med nackrehabilitering?
  4. Vad fick patienten för diagnoskod?

Har du svarat ja på frågorna 1-3 och diagnoskoden anspelar på nacksmärta för båda åkommorna så är du troligtvis med och bidrar till inte bara ett stort diagnostiskt mörkertal utan även till potentiellt onödigt stora vårdkostnader. Förlåt om du känner dig utpekad, det var inte min avsikt. Jag ville dock få din fulla uppmärksamhet innan jag berättar om en patientgrupp som olyckligtvis hamnat i ett vårdliknande limbo.

Jag har inga betänkligheter kring att fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer eller andra vårdgivare har kompetens att behandla muskuloskeletala besvär i cervikalen. Min käpphäst under flertal år har varit att utbilda och diskutera det faktum att vi behandlar ”nackutlöst yrsel” med begränsad kunskap om såväl inklusionkriterium för diagnosen som differentialdiagnostik. 

”Vadå!? Finns det inte yrsel som kommer från nacken? Hur förklarar du då att många av mina patienter blir bättre efter behandling?” 

 

Låt mig vända på frågan och samtidigt ställa en motfråga. Hur förklarar du att patienten blev bättre eller rentav helt bra? Vilka differentialdiagnoser finns det och hur utesluter du dem? Min kliniska erfarenhet säger att kunskapen kring yrsel och balansrubbningar är begränsad inom vården i stort. Det verkar emellertid inte hindra oss från att behandla ”nackutlöst yrsel”. Inte nog med att diagnosen i sig är ifrågasatt som företeelse, bevisbördan läggs i många fall över på mig som ifrågasätter hur diagnosen har satts. Jag träffar varje vecka patienter som sökt otaliga gånger för ”nackutlöst yrsel” och merparten har genomgått onödiga undersökningar (röntgen, labprover mm) och flertal behandlingar hos diverse olika vårdgivare.

Den stora diagnosen som få känner till

Varför kan då en patient med ont i nacken och yrsel få minskade yrselsymtom efter nackbehandling? Jag tror merparten av dessa patienter lider av Persistent-Postural-Perceptual-Yrsel (förkortas PPPD eller 3PD internationellt och PPPY eller 3PY i Sverige). Känner du inte till diagnosen? Det är den näst största yrseldiagnosen på en öron-näsa-halsmottagning. En diagnos med inklusionkriterier och som vanlig sekundär pålagring finner vi….nacksmärta! Behandling av nacken bidrar säkert till en tillfällig symtomlindring av en sammantagen symtombild hos patienten men det är oftast inte grundorsaken. Jag brukar säga att vi målar färg på rost genom att erbjuda nackbehandling mot yrsel (när vi inte utesluter andra diagnoser). Om ni dessutom får patienten mer aktiv i vardagen så har ni också eventuellt (ofrivilligt) påbörjat behandling av diagnosen PPPY.

Vid nästa uppdatering av ICD kommer PPPY-diagnosen få en egen välförtjänt diagnoskod. Vi kan redan nu sätta diagnosen utifrån rådande diagnoskriterier. Låt inte en inremitterande distriktsläkare bestämma vad som är ”nackutlöst yrsel”. Om de är någon inom vården som skall ställa den diagnosen så är det vårdgivare med spetskompetens om rörelseapparaten. Låt inte heller behandlingstekniker i er verktygslåda stå i vägen för att ni egentligen inte vet var yrseln kommer ifrån. Att ni är skickliga kliniker att behandla en nacke ska inte stå i vägen för att patienten skall undersökas grundligt utifrån rådande evidensläge inom yrselområdet.

Frågan du kanske ställer dig nu, finns det nackutlöst yrsel? Ja kanske, men jag tror det är en försumbar del av de som behandlas idag och diagnosen skall ställas efter att ni uteslutit andra tänkbara yrselåkommor, perifera som centrala och kanske framför allt PPPY.

Signerat 

Daniel Petersson leg. sjukgymnast