Back

Rehabkurser har erfarenhet att föreläsa på såväl fysiska som digitala kurser. Det kan även finnas möjlighet att arrangera kurser tillsammans med Rehabkurser (läs mer här). Rehabkurser anlitas även som inspirationsföreläsare där kortare mer övergripande föreläsningar kan inspirera och fungera som en check över hur kunskapsläget råder inom verksamheten. 

 

Fysiska kurser

2 dagar Göteborg VT-24

I samarbete med Capio NSV. Datum 3-4 maj 2024. Anmälan till Sofia.Jeppsson@capio.se
NYHET

2 dagar Malmö HT-24

I samarbete med Fysiocenter Malmö erbjuds en 2-dagarskurs. Datum 26-27 oktober 2024
NYHET

2 dagar Stockholm HT-24

I samarbete med Medema (Stockholm) erbjuds en 2-dagarskurs. Datum 23-24 november 2024.
NYHET

Digitala kurser

Digital grundkurs yrsel 2 dagar 2024

Digital 2-dagarskurs grundkurs
25-26 maj 2024
KOMMANDE

Digital fördjupningskurs
1 dag HT 2024

1-dagskurs 2 december, för dig som gått yrselkurs tidigare. Intresseanmälan.
KOMMANDE

Digital grundkurs yrsel
2 dagar 2023

Digital grundkurs 2-dagskurs 11-12 november 2023.
NYHET

Webkurser

BPPV masterclass

Intresseanmälan till info@rehabkurser.se
På gång

Patientinformation

Information speciellt framtagen för patienter med de vanligaste frågorna och information om specifika diagnoser.
Patient

Quiz

Testa din yrselkunskaper i ett yrselquiz om 20 frågor. Testet är gratis och passar alla vårgivare som träffar yrselpatienter.
Gratis!

Övriga föreläsningar och kurser

Inspirationsföreläsning, samarbete och custom made

Låt Rehabkurser inspirera er personal inom området yrsel och balansrubbningar! Kortare föreläsningar för att inspirera er personal att ta nästa steg inom diagnostik och behandling. Eller är du rentav intresserad av arrangera en egen kurs på din klinik?

Varför ska jag lära mig om yrsel och balansrubbningar?

Hos Rehabkurser kan du alltid kunna känna dig trygg i att det som förmedlas på kurserna utgår från vetenskapligt stöd. Förutom en bra vetenskaplig tyngd innehåller alltid kurserna mängder med handfasta kliniska tips som kan underlätta ditt kliniska arbete. Vi lägger alltid en stor vikt vid kursmaterialet som helhet. Alla åhörarkopior och annat material som hör till kurserna har noga och omsorgsfullt tagits fram för att du som åhörare skall få en så pedagogisk och intressant föreläsning som möjligt. Ett motto som vi vill ska prägla alla kurser är att klimatet skall vara öppet och nyfiket. Här kan du som kursdeltagare bidra mycket och vi hoppas att du vill  dela med dig av din erfarenhet och dina tankar. 

Varför ska du lära dig mer om yrsel och balansrubbningar?

Yrsel och balansrubbningar är en mycket vanlig sökorsak för såväl akuta besök som poliklinisk verksamhet. Många yrselpatienter får vänta länge på rätt diagnos och behandling. Det är inte ovanligt med flertal, i många fall onödiga, parallella utredningar och långa handläggningstider. Yrsel och balansrubbningar förekommer inom många olika områden, allt från idrottsmedicin, muskuloskeletala besvär och inom geriatrik. Det är generellt vanligare med yrsel och balansrubbningar vid stigande ålder men det finns representerat i alla åldrar.

Yrsel är ett alarmsystem för kroppen och även om majoriteten av diagnoserna är ofarliga kan det innebära stort lidande för patienten med en rad besvärande sekundära pålagringar. Ibland lugnar sig yrseln men de sekundära symtomen som te.x. oro, ångest, depression eller nackbesvär har nu istället blivit det dominerande problemet.

För att undvika långtidssjukskrivningar, onödigt patientlidande samt höga sjukvårdskostnader med verkningslösa utredningar krävs krafttag inom vården för att skapa ett tryggt och kostnadseffektivt sätt att undersöka yrselpatienter.

Efter att ha gått utbildning hos Rehabkurser hoppas vi att du ska kunna hjälpa din klinik och organisation till ett bättre och mer effektivt omhändertagande av dessa patienter. Du ska snabbare kunna ställa diagnos, ge mer effektiv behandling och vara rustad med förklaringsmodeller. Du ska även kunna screena för mer farlig patologi (röda flaggor) och ha kunskap om när en patient skall utredas vidare på specialistklinik. Du kommer bli förbluffad över hur många som vi verkligen kan hjälpa om vi ställer rätt frågor och har förståelse för såväl anatomi som fysiologi.

Vi hoppas att vi får träffa just dig framöver.