Back

Är du patient?

Rehabkurser har ingen möjlighet att svara på mail eller telefonsamtal från patienter och vi ber er respektera det. Vi kan inte vägleda dig att hitta en specifik vårdgivare och vi kan inte ge förslag på varken utredningar eller behandling för dig eller någon anhörig. 

Rehabkurser är ett privat föreläsningsföretag och har ingen patientkontakt i några som helst avseenden. 

Rehabkurser har tagit fram en informationskurs med vanliga frågor och information om yrsel och ostadighet i stort men även kring vissa specifika diagnoser. Kursen är inte till för att du ska kunna ställa din egen diagnos eller hitta behandlingsriktlinjer. Kursen vänder sig till den som vill veta mer om yrsel och balansrubbbningar i allmänhet och tar även upp vanliga frågor.

Du kan läsa mer om innehållet i kursen genom att klicka på bilden till höger. Där kan du se vilka huvudrubriker som avhandlas samt vilka specifika kapitel och frågor som tas upp. Kursen kostar 199:- att köpa (ex moms).  

Lär dig mer om yrsel och balansrubbningar

Nu har du som patient chansen att köpa ett stort informationspaket. Det innehåller vanligt förekommande frågor och svar från patienter och även mängder med information om specifika diagnoser.
Patientinfo