Fakturaunderlag vid köp av kurs

Fakturaunderlag vid köp av vara

Samtliga av Rehabkursers produkter och kurser går att köpa via faktura. Var noga med att kontrollera med din arbetsgivare vilka uppgifter som behövs fyllas i för att beställningen ska vara giltig. Merparten av regioner / kommuner kräver GLN-nummer samt referenskod / er referens. Komplett ifyllt underlag (laddas ner ovan) skickas till info@rehabkurser.se. Läs noggrant igenom avsnitt om villkor för anmälan.