Back

Fakturaunderlag vid köp av vara

Samtliga av Rehabkursers produkter och kurser går att köpa via faktura. Var noga med att kontrollera med din arbetsgivare vilka uppgifter som behövs fyllas i för att beställningen ska vara giltig. Merparten av regioner / kommuner kräver GLN-nummer samt referenskod / er referens. Komplett ifyllt underlag (laddas ner ovan) skickas till info@rehabkurser.se. Läs noggrant igenom avsnitt om villkor för anmälan.