Back
27 augusti

Bidrar du till mörkertalet?

Låt mig börja med att ställa fyra frågor till dig som läsare. Har du träffat någon patient med nacksmärta? Hade någon av dessa patienter även yrsel? Lyckades du behandla båda åkommorna med nackrehabilitering? Vad fick patienten för diagnoskod? Har du svarat ja på frågorna …