Utvärdering digital yrselkurs 8-9 maj

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av min 2-dagars digitala yrselkurs. Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen.

Kursen var väl strukturerad 4,9/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 5/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 5/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 5/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 5/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 5/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 5/5

Kursens namn var “Digital 2 dagars yrselkurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska demonstrationer. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV i flera båggångar men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser.

 

Det bästa var att på riktigt förstå innerörats anatomi och fysiologi

Bra föreläsning Daniel, din passion lyser igenom och inspirerar

Hemträningsprogrammen är tydliga och pedagogiska.

Det bästa var den grundliga genomgången av lägesyrsel

Utvärdering Linköping 2020

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av min 2-dagarskurs i Linköping (yrsel inom primärvården). Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen.

Fördelningen av innehållet i kursen var väl avvägt 4,7/5

Kursen var väl strukturerad 4,9/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 4,9/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 4,8/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 4,8/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 5/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 4,7/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 4,8/5

Kursens namn var “Yrsel 2- dagarskurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska moment. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV i flera båggångar men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser. Kursen avslutades med ett grupptillfälle där deltagarna fick chansen att applicera den kunskap som de lärt sig under dagarna, både teoretiskt och praktiskt.

 

Kursen som helhet var lysande och jag har faktiskt inga invändningar på något. Du var grym!

Tycker kursmaterialet har allt + lite till vad jag kan förvänta mig. Älskar båggångarna, ett stort plus

Jag tycker kursen var otroligt bra strukturerad och jag har fått ett bra verktyg jag kommer använda i framtiden

Jag kommer definitivt rekommendera  denna kurs till kollegor

Fortsätt med samma engagemang , guldstjärna på den!

Deltagare, Linköping

Utvärdering Linköping 2017

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av vår 2-dagarskurs i Linköping (yrsel inom primärvården). Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen.

Fördelningen av innehållet i kursen var väl avvägt 4,5/5

Kursen var väl strukturerad 5/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 4,6/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 5/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 5/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 5/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 4,8/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 4,9/5

Kursens namn var “Yrsel inom primärvården 2- dagarskurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska moment. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV bakre båggång men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser. Kursen avslutades med ett examinationstillfälle där deltagarna fick chansen att applicera den kunskap som de lärt sig under dagarna, både teoretiskt och praktiskt.

 

Bra undervisning, lätt att ta till sig

Ett jättefint material

Engagerade, väl pålästa och insatta i ämnet. Stort plus att ni arbetar kliniskt

Fortsätt på samma sätt, riktigt bra!

Lyxigt att kunna ladda ner material från hemsidan

Känner mig sugen på att ta hand om yrselpatienter

Deltagare, Linköping

Utvärdering Luleå 2016

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av vår 2-dagarskurs i Luleå (yrsel inom primärvården). Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen. Till denna kurs fick kursdeltagarna själva skriva ut kursmaterialet.

Fördelningen av innehållet i kursen var väl avvägt 4,5/5

Kursen var väl strukturerad 4,9/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 4,9/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 4,7/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 4,9/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 4,9/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 4,8/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 5/5

Kursens namn var “Yrsel inom primärvården 2- dagarskurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska moment. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV bakre båggång men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser. Kursen avslutades med ett examinationstillfälle där deltagarna fick chansen att applicera den kunskap som de lärt sig under dagarna, både teoretiskt och praktiskt. Till denna kurs var deltagarna både studenter och kliniker.

 

Riktigt bra kurs i ett ämne som är “okänt” för många 

Har varit en bra kurs som jag varmt skulle rekommendera 

Jag tycker alla moment var bra

Allt var jättebra, intressant och lättsamt att följa 

Ni är superduktiga 

Deltagare, Luleå

Utvärdering Linköping 2016

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av vår 2-dagarskurs i Linköping (yrsel inom primärvården). Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen.

Fördelningen av innehållet i kursen var väl avvägt 4/5

Kursen var väl strukturerad 4,4/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 4/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 4,9/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 4,9/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 4,7/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 4,3/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 4,8/5

Kursens namn var “Yrsel inom primärvården 2- dagarskurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska moment. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV bakre båggång men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser. Kursen avslutades med ett examinationstillfälle där deltagarna fick chansen att applicera den kunskap som de lärt sig under dagarna, både teoretiskt och praktiskt.

 

Ni är väldigt bra på att förklara 

Nyttigt med examinationen för att tvingas tänka själv

Jag tyckte allt var bra och intressant 

Mycket proffsigt material 

Man lär sig mycket av alla diskussioner 

Deltagare, Linköping

Utvärdering Örebro 2015

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av vår 2-dagarskurs i Örebro (yrsel inom primärvården). Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen.

Fördelningen av innehållet i kursen var väl avvägt 4,8/5

Kursen var väl strukturerad 4,8/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 4,8/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 5/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 4,8/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 4,9/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 4,8/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 4,8/5

Kursens namn var “Yrsel inom primärvården 2- dagarskurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska moment. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV bakre båggång och lateral båggång men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser. Kursen avslutades med ett examinationstillfälle där deltagarna fick chansen att applicera den kunskap som de lärt sig under dagarna, både teoretiskt och praktiskt.

 

Bra & trevlig kurs, mycket bra struktur 

Examinationen var rolig, annorlunda och givande 

Mycket bra kurs som ger en helt fräsch infallsvinkel gällande yrsel

Bra blandning mellan teori & praktik

Så kul & inspirerande med kunniga människor som brinner för ämnet

Deltagare, Örebro

Utvärdering Västervik 2015

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av vår kurs i Västervik (yrsel inom primärvården). Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen.

Fördelningen av innehållet i kursen var väl avvägt 4,8/5

Kursen var väl strukturerad 5/5

Fördelningen av innehållet i kursen var väl avvägt 4,8/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 5/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 4,7/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 5/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 5/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 4,8/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 5/5

Kursens namn var “Yrsel inom primärvården -1 dagarskurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska moment. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV bakre båggång men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser.

 

Underhållande och lärorikt

Hela kursen var super 

Bra blandning av teori & praktik

Mycket bra kursmaterial 

Engagerade och pedagogiska föreläsare

Deltagare, Västervik

Nedan kan ni läsa en kommentar vi fick från en deltagare några månader efter våran kurs i Västervik.

Har haft stor användning av de teoretiska och praktiska kunskaper som deras kursutbud lett till. Har bara under en månads tid diagnostiserat och behandlat 4 patienter som samtliga inte trodde det fanns hjälp att få. Ett exempel var en patient som efter huvudtrauma ådragit sig diskbråck i nacken. Patienten opererades. Omkring 6 månader efter så besöker patienten mig med återkommande yrsel-attacker. Han har då genomgått rehab på annan ort där man dragit slutsatsen att det “kommer från nacken”. Diagnostiserar enligt kursplan och får direkt ett svar från bakre båggång, behandlar enligt deras upplägg och patienten är i dag besvärsfri. 

Deltagare, Västervik