Back

Vi vet hur svårt det kan vara att veta vilka frågor du ska ställa i dina anamnes och vilka undersökningsmetoder du ska använda dig av vid diagnostik. Känner du dig osäker på vad som kan vara bra att ha för kunskap när du träffar en yrselpatient? Nedan kan du klicka dig vidare in till korta sammanfattningar av olika delar av en yrselundersökning och fakta om olika diagnoser. Det finns även information om den nationella yrselnätverket, “surr om snurr” som du som vårdgivare kan ansöka om att bli en del av. 

Anamnes

Vad ska du fråga om och vilka frågor kan potentiellt missleda dig?

Anamnes

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Klicka här

Vestibularisneurit

Virus på balansnerven kräver olika insats vid olika tidpunkter

Vestibularisneurit

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Klicka här

Anatomi & fysiologi

Hur väl känner du till balansystemets delar såväl anatomiskt som fysiologiskt?

Anatomi & fysiologi

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Klicka här

Multifaktoriell yrsel

Ålder är ingen diagnos vid yrsel och balansrubbningar

Multifaktoriell yrsel

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Kommer snart

BPPV

Hur väl känner du till den vanligaste perifera yrseldiagnosen?

BPPV

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Klicka här

PPPY

Känner du till en av av de vanligaste yrseldiagnoserna?

PPPY

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Klicka här

Cervikogen yrsel

Behandlar du cervikogen yrsel? Känner du till diagnoskriterierna?

Cervikogen yrsel

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Klicka här

Vestibulär rehab

Hur tränar man sin balans? Vad ger du för tips?

Vestibulär rehab

Få ett smakprov genom att klicka på länken
Kommer snart

Yrselnätverket - surr om snurr

Upplever du att du saknar handledning och har svårt att veta hur du ska gå vidare när du träffar yrselpatienter? Rehabkurser var initiativtagare till ett nationellt nätverk för vårdgivare som heter “yrselnätverket – surr om snurr”.

Nätverket är en privat grupp på facebook som innehåller många olika professioner. Här kan du lyfta avidentifierade patientfall, utbyta tips om artiklar och mycket mer. 

Du behöver vara en legitimerad vårdgivare för att bli beviljad inträde i gruppen. Du kan ansöka om inträde genom att klicka på denna länk och svara på frågorna och godkänd villkoren. Du kan även söka på facebook på “yrselnätverket – surr om snurr”.

Varmt välkommen!