Back

Försäljnings- och leveransvillkor

Daniel Petersson Rehabkurser AB är registrerat med organisationsnummer 559229-7435, Hjortronvägen 7 589 61 Sturefors.
Du kan kontakta Rehabkurser på telefon: +46 (0) 736754786 eller mejladress: info@rehabkurser.se.
 
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för köp av produkter på Rehabkursers hemsida för leverans inom Sverige.
 
Kvittens av mottagning av beställning och beställningsbekräftelse
När du har beställt en produkt från oss får du en kvittens via mejl på att vi har tagit emot din beställning. Din beställning blir juridiskt bindande först när vi har bekräftat din order via mejlet “orderbekräftelse och kvitto”. Rehabkurser har möjlighet att annullera din order på grund av tekniska problem, leveransfel, fair use-klausulen eller liknande skäl.
 
Beställning och betalning
Rehabkurser.se är öppen dygnet runt och alltså kan du handla där nästan alltid. Det kan dock inträffa att vi tillfälligt stänger butiken för underhåll. Du kan enbart köpa produkter när butiken är öppen och tillgänglig.
 
Du måste vara minst 18 år för att handla på Rehabkurser.se. Om du inte ännu är 18 år kan du ändå köpa produkter om du har fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har juridisk rätt att göra köp.
 
Du väljer de produkter som du vill köpa och lägger dem i “varukorgen”. Du kan ändra innehåll i varukorgen ända fram till beställningstillfället och du kan under tiden när som helst kontrollera innehållet i korgen samt vad produkterna kostar. Eventuella extra kostnader som exempelvis frakt och betalkortavgifter räknas inte ut förrän precis innan du ska betala. När du är klar att beställa klickar du på “Till varukorgen/kassan”, därefter på “Till kassan” och där skriver du in namn, adress, mejladress, telefonnummer, betalningsmetod och väljer leveranssätt. Du kan ändra innehållet i varukorgen ända fram till att du ska bekräfta ditt köp genom att trycka på “Gå till säker betalning”. Då går din beställning vidare till Rehabkurser och kan inte längre ändras.
 
Du är skyldig att lämna korrekt adress för leverans av produkterna. Om den adress som du har lämnat inte kan bekräftas förbehåller Rehabkurser sig rätten att hålla inne leveransen och annullera beställningen.
 
Annullera beställningar
Rehabkurser.se kan annullera en beställning om det inte är möjligt att leverera den beställda produkten. Du kommer att meddelas om en sådan situation skulle uppstå samt att eventuell betalning eller reservation av betalningsmedel returneras/annulleras.
 
14 dagars ångerrätt
När du handlar hos Rehabkurser har du normalt 14 dagars ångerrätt där du kan meddela oss att du ångrar köpet och därefter returnera produkten till oss. Ångerrätten gäller från den dag du tar emot produkten. Om tidsfristen löper ut på lördag eller annan allmän helgdag (och julafton och nyårsafton) förlängs tidsfristen till därpå följande vardag. Du måste efter mottagandet hantera produkterna så att det går att fastställa vilka produkter det är samt vilka egenskaper och funktioner de har.
 
För att hävda ångerrätten ska du entydigt meddela oss detta inom 14 dagar efter att produkten mottagits.
 
Observera
Vi förväntar oss att du skickar tillbaka produkterna snarast möjligt och du måste skicka dem inom 14 dagar efter att du har meddelat att du har ångrat dig.
 
Returer 
Du måste själv betala fraktkostnaderna för retur om du ångrar köpet.
  
Skadat eller saknat originalemballage kan leda till en värdeminskning av varan, så för att vara säker på att få hela din summa återbetalad rekommenderar vi att alla varor returneras i originalemballage.
 
När du skickar tillbaka produkterna ska du se till att de är ordentligt förpackade. Du bär nämligen själv ansvaret för paketet/produkterna tills vi får det/dem. Spara kvittens från transportören och eventuella spårningsnummer.
 
OBS! Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande.
 
Dokumentation av ditt köp samt returformulär
Du måste bifoga en kopia av beställningsbekräftelsen eller annan dokumentation av ditt köp.
 
Personuppgiftspolicy

Trygg hantering av dina personuppgifter
Rehabkurser värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter vill vi ha?Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din medverkan hos Rehabkursers arrangemang.

Vi behöver ditt samtycke
När du tackar ja till en kurs eller köp av produkt behöver du lämna ditt samtycke till att Rehabkurser behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vem är personuppgiftsansvarig?Personuppgiftsansvarig är Rehabkurser. Kontaktperson är: info@rehabkurser.se 

Hur länge vi sparar data?Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas en längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

Dina rättigheterOm du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss info@rehabkurser.se. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Återbetalning
När vi tar emot produkten inspekterar vi den och därefter får du tillbaka det belopp som du har betalat till oss vid köpet. Beloppet överförs alltid med samma betalningsmetod som har använts vid köpet. Om du exempelvis har använt betalkort återbetalas beloppet till det kort som har använts vid köpet.
 
OBS!
Du kan förlora ditt köpbelopp, helt eller delvis. Det sker om produktens värde har minskat på grund av
 
• att du har använt produkten,
• den har skadats under tiden du har ansvarat för den,
• du har hanterat produkten på något sätt som inte var nödvändigt för att fastställa vilka produkter det är samt vilka egenskaper och funktioner de har,
• du inte har uppfyllt begränsningarna i ångerrätten avseende försegling, produkttyp mm.
 
Reklamation – Om det skulle vara fel på en produkt
Ditt köp omfattas av konsumentköplagen. Det innebär att du antingen kan få en felaktig produkt reparerad, utbytt, återbetald eller en prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Det krävs givetvis att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av produkten eller annan företeelse som orsakat skadan.
 
Du måste kontakta oss i “rimlig tid”
Du måste reklamera inom “rimlig tid” efter att du har upptäckt fel på produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt Du kan reklamera genom att kontakta oss via mejl till info@rehabkurser.se. För att vi ska kunna bedöma din reklamation kommer vi att be dig om följande:
 
1. Skicka oss en kort beskrivning av hur skadan eller defekten har uppstått.
2. Som dokumentation av defekten ska du skicka med bilder tillsammans med beskrivningen. Defekten måste synas tydligt på minst en av bilderna. Dessutom ska du se till att dina bilder visar hela produkten, en bild framifrån och en bakifrån
3. Skicka bilderna via mejl till info@rehabkurser.se
4. Notera också vilket beställningsnummer produkten hade – eller skicka med en kopia på beställningsbekräftelse/kvittens
5. När vi har fått dina bilder behandlar vi din reklamation snarast möjligt.
 
Vid berättigad reklamation återbetalar vi rimliga fraktkostnader
Om reklamationen är berättigad återbetalar vi naturligtvis dina rimliga fraktkostnader för att skicka tillbaka produkten till oss. Om reklamationen inte är berättigad får du själv stå för alla fraktkostnader, även våra kostnader för att skicka tillbaka produkten till dig efter inspektion.
 
Kom ihåg att produkten alltid måste skickas ordentligt förpackad och att du får kvittens på försändningen. Du bär nämligen själv ansvaret för paketet/produkterna tills vi får det/dem. Spara postens kvittens och information om fraktkostnader samt eventuella spårningsnummer.
 
OBS! Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande.
 
Nyhetsbrev
När du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev kommer du att få Rehabkurser mail med inspiration och erbjudanden.
 
Klagomål
Om du vill framföra klagomål gällande ditt köp ska du vända dig till info@rehabkurser.se . Om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning kan du, om kraven för detta är uppfyllda, framföra ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även gå via Europakommissionens portal http://ec.europa.eu/odr. Vid boende i annat EU-land kan denna portal vara relevant.Gällande lag och jurisdiktionKöp av produkter på Rehabkurser.se lyder under svensk lagstiftning. Alla tvister ska avgöras i svensk domstol.Åtkomst till uppgifter och ändring, uppdatering och borttagande av uppgifterSom kund har du rätt till tillgång till dina insamlade personuppgiftskategorier (artikel 15) och du har rätt att invända mot registrering enligt de relevanta bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Efter rimlig begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi kontrollerar, med reservation för åtgärd som innebär lagbrott.Vi kan avvisa begäran som är oskäligt återkommande, innebär oproportionellt stort tekniskt ingripande (t.ex. utvecklande av ett nytt system eller omfattande förändring av en befintlig process) eller påverkar andra personers personuppgifter. Alla frågor angående detta ska ställas till kundservice via mejl info@rehabkurser.seDen dataansvarige på Rehabkurser är Daniel Petersson Rehabkurser AB.