Back

Vestibularisneurit eller virus på balansnerven som det kallas för i folkmun är en sjukdom som drabbar den superiora och/eller inferiora nervgrenen av hörsel och balansnerven. Hörseln påverkas inte vid vestibularisneurit. Även om namnet på sjukdomen antyder att det skulle vara ett virus som är den bakomliggande orsaken så kan man inte med säkerhet säga att det enbart skulle kunna röra sig om en viruspåverkan. Som tur är verkar inte bakomliggande orsaken påverka  hur patienten behandlas initialt samt den fortlöpande rehabiliteringen.