Daniel Petersson (Rehabkurser) leg sjukgymnast. Jag arbetar heltid med att bedöma och behandla yrselpatienter på Universitetssjukhuset i Linköping. Jag är en del av balanslaboratoriet och utbildar kontinuerligt bland annat läkare, fysioterapeuter, naprapater sjuksköterskor och andra professioner i Sverige.

När: 18-19 september 20201 (lördag-söndag). 09.00-16.00* båda dagarna (sluttid dag 2 beror på antal frågor från er deltagare)

Var: Digital 2-dagarskurs via gratisverktyget Zoom

Föreläsningen genomförs via programmet ”Zoom” som ni enkelt kan ladda ner från deras hemsida helt kostnadsfritt. (https://www.zoom.us/) Det är viktigt att du på egen hand innan kursen startar sätter dig in i hur programmet fungerar. När ni försöker ansluta till kursen kommer jag att behöva ”acceptera” er medverkan, jag passar då även på att bocka av er så att jag ser att alla har anslutit. Ni kommer få ha ljud på fram till kursen börjar så att ni kan kontrollera att ni hörs men under delar av den teoretiska delen av kursen kommer jag stänga av ljudet för alla och sedan kommer jag använda mig av funktionen ”raise hand” (se nedan för instruktion) och efter varje slide kommer jag att gå igenom eventuella frågor med er där ni har ljud på.  Jag kommer även använda mig av interaktiva frågor till er, dessa svarar ni på helt anonymt (jag kan ej se vem som svarar vad och resultatet presenteras tillbaka till er på gruppnivå). Det kan te x vara att jag frågar ”Vilken yrkesprofession tillhör du?” och sedan finns det olika svarsalternativ att klicka i.

För att ”räcka upp handen”: När ni är inloggade i zoom, menyn kommer fram längst ner på skärmen om ni håller muspekaren där. För att ”räcka upp handen” > klicka på participants > under alla deltagarnas namn finns sedan 3 knappar: ”invite”, ”mute me” och ”raise hand”.

Digital yrselkurs medför minskade kostnader för både er som deltagare (hotell, resa, tid etc) men även minskade kostnader för Rehabkurser vilket gör att kursen kan ges till ett reducerat pris mot en fysisk kurs. Detta är dessutom ett miljövänligt alternativ till fortbildning.

Kursens innehåll:
Kursen omfattar 2 heldagar med föreläsningar och praktiska demonstrationer.

Kursen lämpar sig till sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare, naprapater, kiropraktorer och andra yrkeskårer som vill utveckla sitt handläggande av yrselpatienter. Efter kursen ska du inte bara ha en ökad kunskap om de vanligaste yrseldiagnoserna när det kommer till diagnostik och behandling, du kommer även lättare att kunna avgöra om det är du själv som ska handlägga patienten eller om du skall remittera vidare.

Kursen går grundligt igenom nya rön om anamnestagning som är viktiga att känna till. Det finns även ett avsnitt om vilka symtom du ska vara observant på (röda flaggor) och eventuellt skicka vidare för utredning.

Stort fokus läggs på den vanligaste yrseldiagnosen BPPV. Du kommer ha kunskap att behandla både bakre och lateral båggång och förstå fysiologin bakom dessa. Du kommer även få följa med på en patientresa med en genomgång av patienternas vanligaste frågor på rum t.ex. Varför drabbas jag? Kan jag få det igen? Finns det något jag ska undvika? Vad gör jag om det kommer igen? Teori blandas med praktisk träning med handfasta tips för att lättare kunna skapa en god struktur i ert omhändertagande.  BPPV-föreläsningen inkluderar även ett kort avsnitt om framtidens yrselundersökning där undertecknad är en av få i Sverige som undersöker och behandlar patienter med TRV-stolen (bild).

Kursen belyser även diagnosen PPPY/PPPD (Persistent postural-perceptual dizziness/yrsel) som länge har varit en bortglömd diagnos men som inom kort kommer få en egen ICD-diagnoskod. Har du patienter som upplever att de är ”konstant yra” men som du inte hittar några kliniska fynd på? Har du patienter som beskriver att de är yra men som ändå kan gå och träna och springa? Detta är exempel på vanliga symtom som kan tyda på att patienten lider av PPPD.

Brukar du behandla cervikogen yrsel? Detta är ingen ”hands-on” kurs för nackbehandling men då diagnosen är vanligt förekommande hos både patienter och som förklaringsmodell hos terapeuter så belyser hur vi kommer fram till diagnosen och vilka utredningar som patienten bör ha gjort innan diagnosen övervägs.

Kursen tar även upp vestibulär träning och såväl tips som vanliga felkällor vid träning av balansen. Det kommer även ges förslag på utvärderingsmodeller.

Det finns mängder av differentialdiagnostik inom yrsel och balansrubbningar. I denna kurs kommer ett fåtal fler diagnoser beröras. Fokus ligger på funktionell diagnostik d.v.s. vad är mest troligt att ni kommer träffa på för patient?

Läs gärna vad tidigare kursdeltagare har tyckt om tidigare utbildningar hos Rehabkurser här.

Detaljerat innehåll

Kursen omfattar 2 heldagar med föreläsningar och praktisk undervisning. Tid 09.00-16.00 dag 1 och 09.00-16.00 dag 2.

 • Fördjupad kunskap kring örats anatomi och fysiologi
 • Anamnes – Finns det ett paradigmskifte, hur vi skall ta en yrselanamnes?
 • Bakgrund, diagnostik och behandling godartad lägesyrsel, fördjupad nivå.
 • PPPY (ny diagnos!)
 • Cervikogen yrsel (teori)
 • Differentialdiagnostik
 • Tolkning av nystagmus
 • Varför använder vi Frenzelglasögon?
 • Praktiska demonstrationer
 • Teoretiska patientfall
 • Vestibulär rehabilitering
 • Utvärdering av yrsel

Kursmaterial – Allt kursmaterial erhålls på ett USB-minne innan kursstart tillsammans med 3D-printad modell av inneröra

 • Åhörarkopior till samtliga föreläsningar
 • Anamnesmall
 • Hemträningsprogram Epleys
 • Hemträningsprogram Semonts
 • Hemträningsprogram Vannucchi-Asprella
 • Hemträningsprogram Barbeque
 • Patientfolder BPPV
 • Patientfolder vestibularisneurit

Alla deltagare får en 3D-modell av innerörat (ingår i priset). Att kunna se anatomin 3-dimensionellt samtidigt som du undersöker och behandlar ger en helt annan förståelse för vad som skulle kunna gå fel. Dessutom är det ett utmärkt redskap i undersökningsrummet när patienten ska förstå varför den kan bli yr i vissa positioner.

Kursens mål

Efter att du gått kursen ska du klara av att ta emot yrselpatienter som söker i primärvården. Du ska kunna ta en grundlig yrselanamnes och utifrån anamnesen välja lämpliga undersökningsmetoder. Du ska kunna behandla BPPV i posterior och laterala båggången samt ha kännedom om differentialdiagnoser och röda flaggor. Du ska även ha kunskap om vilka diagnoser du själv kan behandla och vilka som kräver vidare remittering för bedömning/behandling.

Anmälan och pris

För att få en garanterad plats på kursen krävs att du fyller i en bindande anmälan som som du hittar nedan. Det finns ett begränsat antal platser och först till kvarnprincipen tillämpas. Läs noga igenom villkoren för anmälan i blanketten ”bindande anmälan”.

Ladda ner bindande anmälan 18-19 september 2021 digital yrselkurs

Pris: Kursavgift digital kurs 3990:- ex moms. Ord. Pris för fysisk kurs 5490:-.

Med vänlig hälsning

Daniel Petersson

Rehabkurser