Back

Anmälningsvillkor

Rehabkurser tillämpar distans- och hemförsäljningslagen. Anmälan är bindande men vid eventuellt förhinder för kursdeltagaren är det möjligt att överlåta bokad plats till annan deltagare. Deltagarbytet ombesörjs av köparen, ej av Rehabkurser. 

Vid sjukdom innan kursstart gäller återbetalning av kursavgiften mot uppvisande av sjukintyg*. Kursdeltagaren har ej möjlighet att erhålla ersättning vid frånvaro som uppkommer efter kursstart. Om Rehabkurser inte kan fullfölja sina åtaganden på grund av sjukdom eller andra oförutsägbara händelser utgår full återbetalning av kursavgift till kursdeltagare. Rehabkurser har möjlighet att 30 dagar före utsatt kursdatum att ställa in kurs om anmälningsantalet understiger tio deltagare, full ersättning för anmälningsavgift återbetalas. 

Betalningsvillkor

Vi fakturaköp gäller betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid sen anmälan skall betalning vara mottagen innan kursstart. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer påminnelseavgift om 60 kr samt 10% dröjsmålsränta. Vid eventuellt inkassokrav debiteras ytterligare 180 kr. Kostnad för kurs är ex. moms.

*En administrativ avgift på 500: – faktureras alltid vid avanmälan, detta gäller även vid bifogat sjukintyg.

Personuppgiftspolicy

För dig som kursdeltagare. Information om personuppgiftsbehandling hos Rehabkurser AB.

Trygg hantering av dina personuppgifter

Rehabkurser värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter vill vi ha?

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din medverkan hos Rehabkursers arrangemang.

Vi behöver ditt samtycke

När du tackar ja till en kurs behöver du lämna ditt samtycke till att Rehabkurser behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Rehabkurser. Kontaktperson är: info@rehabkurser.se

Hur länge vi sparar data?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss info@rehabkurser.se. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.