Back

Upplever du att du saknar handledning och har svårt att veta vad du ska göra med dina yrselpatienter? Rehabkurser var initiativtagare till ett nationellt nätverk för vårdgivare som heter “yrselnätverket – surr om snurr”.