Är du vårdgivare och vill diskutera frågor som rör yrsel och balansrubbningar? Ansök om att gå med i den privata gruppen “Yrselnätverket – Surr om Snurr” på facebook genom att klicka här

Tanken med nätverket är även att ni kan efterfråga var i Sverige det kan finnas vårdgivare med fördjupade kunskaper inom området dit ni kan hänvisa patienter.

Nätverket är endast till för vårdgivare och ni behöver svara på några frågor innan ni beviljas åtkomst till gruppen.

Rehabkurser är initiativtagare till nätverket och även en av administratörerna till gruppen.