Läs mer och anmälan

***OBS NYTT DATUM! DIGITAL YRSELKURS 18-19 september -2021***

Den digitala yrselkursen i mars och maj månad blev snabbt fullbokade så nu släpps ytterligare ett nytt datum! Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Du måste fylla i bindande anmälan (laddas ner på sidan läs mer och anmälan) för att få en garanterad plats. Jämför gärna kursinnehåll och pris med liknande kurser och varmt välkommen med er anmälan

Läs mer och anmälan

Kurser och föreläsningar

Hos Rehabkurser kan du alltid kunna känna dig trygg i att det som lärs ut på kurserna utgår från vetenskapligt stöd. Jag lägger alltid stor vikt vid åhörarkopior och annat material som hör till kurserna. Ett öppet och nyfiket samtalsklimat ska prägla kurserna, där bidrar vi alla lika mycket. Nedan kan du välja mellan mina nuvarande kurser. Jag kan erbjuda allt från kortare salsföreläsningar, praktiska workshops och 2 dagskurser. Jag har skapat färdiga kurspaket (1 dagskurs / 2 dagskurs) som jag tror mycket på som koncept men eftersom vi alla kommer med olika förutsättningar och med olika mål så är jag också öppen för att skräddarsy en föreläsning eller workshop efter just din organisation, se “Yrselkurs hos er – custom made”. Jag har erfarenhet att föreläsa för de flesta yrkeskårerna, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, studenter m m.

Förutom akademiska studier i området arbetar jag enbart med patienter som lider av yrsel och balansrubbningar. Ett starkt kliniskt fäste har alltid varit en viktig del för mig så att du som kursdeltagare på ett trovärdigt sätt kan få ta del av användbara praktiska tips och aktuella patientfall.

Varför ska du lära dig mer om yrsel och balansrubbningar?

Yrsel och balansrubbningar är en mycket vanlig sökorsak för såväl akuta besök som poliklinisk verksamhet. Många yrselpatienter får vänta länge på rätt diagnos och behandling. Det är inte ovanligt med flertal, i många fall onödiga, parallella utredningar och långa handläggningstider.

Yrsel är ett alarmsystem för kroppen och även om majoriteten av diagnoserna är ofarliga kan det innebära stort lidande för patienten med en rad besvärande sekundära pålagringar. Ibland lugnar sig yrseln men de sekundära symtomen te.x. oro, ångest, depression eller nackbesvär har nu istället blivit det dominerande problemet.

För att undvika långtidssjukskrivningar, onödigt patientlidande samt höga sjukvårdskostnader med verkningslösa utredningar krävs krafttag inom vården att skapa ett tryggt och kostnadseffektivt sätt att undersöka yrselpatienter.

Efter att ha gått utbildning hos Rehabkurser hoppas jag att du ska kunna hjälpa din klinik och organisation till ett bättre och mer effektivt omhändertagande av dessa patienter. Du ska snabbare kunna ställa diagnos, ge behandling och vara rustad med acceptabla förklaringsmodeller. Du ska även kunna screena för mer farlig patologi (röda flaggor) och ha kunskap om när en patient skall utredas vidare på specialistklinik. Du kommer bli förbluffad över hur många som vi verkligen kan hjälpa om vi ställer rätt frågor och har förståelse för såväl anatomin och fysiologin.

Jag hoppas jag får träffa just dig framöver och lära dig vad jag kan om yrsel och balansrubbningar.

MVH/Daniel Petersson


Snabb checklista

 

Nedan kan du göras ett snabbtest om du behöver uppdatera din kunskap om yrsel och balansrubbningar för att vara patientsäker och ge en kostnadseffektiv vård. Kan du svara på frågorna? Du behöver inte kunna svara på alla påståenden men det ger dig en bra fingervisning om det är dags att förnya/fördjupa din kunskap.

Allmänt om yrsel

 • Jag vet vilka frågor i anamnesen som ger mest vägledning till en tänkbar diagnos (karaktär, triggers, intensitet, duration mm)
 • Jag vet vilka system som integrerar för att en människa ska hålla balansen och förstår samspelet mellan dessa.
 • Jag förstår vilken inverkan limbiska systemet har  på vår balans när vi drabbas av yrsel
 • Anatomi & fysiologi

 • Jag känner till innerörats anatomi och båggångarnas placering
 • Jag vet vad nystagmus är samt vilken riktning nystagmus ska slå vid de vanligaste diagnoserna
 • Jag känner till vilka fysiologiska fördelar det är att undersöka med frenzelglasögon
 • Jag vet vad ändlägesnystagmus är
 • Jag vet hur man testar följerörelser
 • BPPV

 • Jag vet vad som orsakar BPPV
 • Jag vet varför 45 graders rotation är viktigt vid Dix-Hallpike test.
 • Jag vet hur man undersöker/behandlar BPPV om patienten inte kan extendera tillräckligt mycket för Dix-Hallpike test/Epleys manöver
 • Jag är medveten om vilka de vanligaste felkällorna är vid manöverbehandling
 • Övrigt

 • Jag kan diagnostisera och behandla PPPY
 • Jag känner till diagnoskriterierna för cervikogen yrsel


Yrselkurs 1 dag

Yrselkursen på en dag ger dig möjlighet att på ett mer effektivt och patientsäkert sätt handlägga patienter med yrsel och balansrubbningar.

Kursen lägger fokus på komplexiteten vid anamnestagning hos yrselpatienter och innefattar även grundläggande förståelse för innerörats anatomi och fysiologi.  Huvudfokus vid diagnoserna är BPPV som förutom teori även inkluderar praktiska moment med kliniska tips. Förutom BPPV diskuteras även PPPD och cervikogen yrsel.

Anmälan
Yrselkursen omfattar 1 heldag med föreläsningar och praktisk undervisning.
 • Baskunskap kring örats anatomi och fysiologi
 • Baskunskap differentialdiagnoser
 • Anamnes
 • Tolkning av nystagmus
 • Användning av Frenzelglasögon
 • Praktisk undervisning
 • PPPY och cervikogen yrsel.
 • Bakgrund, diagnostik och behandling godartad lägesyrsel, posterior båggång
  • Åhörarkopior till samtliga föreläsningar
  • Lathund yrseldiagnostik
  • Hemträningsprogram Epleys
  • Hemträningsprogram Semonts
  • Patientfolder BPPV
  • Patientfolder vestibularisneurit
  Efter att du gått kursen ska du klara av att ta emot yrselpatienter som söker i primärvården. Du ska kunna ta en yrselanamnes och utifrån anamnesen välja lämpliga undersökningsmetoder. Du ska kunna behandla BPPV i posteriora båggången samt ha kännedom om differentialdiagnoser och röda flaggor. Du ska även ha kunskap om vilka diagnoser du själv kan behandla och vilka som kräver vidareremittering för bedömning/behandling.
  Du behöver inga särskilda förkunskaper, men det vara en god idé att repetera innerörats anatomi, t.ex. båggångarnas placering för att få ut så mycket som möjligt av kursen.
  2990- (ex moms). I priset ingår fika, lunch och kursmaterial.

  Yrselkurs 2 dagar

  2-dagarskursen är en fördjupning kring innehållet från “yrselkurs 1 dag” och ger dig än mer möjlighet att på ett mer effektivt och patientsäkert sätt handlägga patienter med yrsel och balansrubbningar.

  Förutom innehållet i dag 1 tas mer komplexa patientfall och diagnoser upp och du får än mer tid att med handledning undersöka och behandla kurskamrater.

  Anmälan
  Kursen omfattar 2 heldagar med föreläsningar och praktisk undervisning. Innehållet är likt det som erbjuds för 1 dag men i denna kurs går vi djupare in på både bakomliggande orsaker, förklaringsmodeller samt behandling. Vi hinner även gå in på fler diagnoser.
  • Fördjupad kunskap kring örats anatomi och fysiologi
  • Differentialdiagnostik
  • Tolkning av nystagmus
  • Användning av Frenzelglasögon
  • Praktisk undervisning
  • Teoretiska patientfall
  • Bakgrund, diagnostik och behandling godartad lägesyrsel, fördjupad nivå.
   • Åhörarkopior till samtliga föreläsningar
   • Lathund yrseldiagnostik
   • Lathund nystagmus BPPV
   • Hemträningsprogram Epleys
   • Hemträningsprogram Semonts
   • Hemträningsprogram Vannucchi-Asprella
   • Hemträningsprogram Barbeque
   • Patientfolder BPPV
   • Patientfolder vestibularisneurit
   Efter att du gått kursen ska du klara av att ta emot yrselpatienter som söker i primärvården. Du ska kunna ta en grundlig yrselanamnes och utifrån anamnesen välja lämpliga undersökningsmetoder. Du ska kunna behandla BPPV i posterior och laterala båggången samt ha kännedom om differentialdiagnoser och röda flaggor. Du ska även ha kunskap om vilka diagnoser du själv kan behandla och vilka som kräver vidare remittering för bedömning/behandling.
   Du behöver inte ha genomgått någon annan yrselkurs för att anmäla dig till 2 dagarskursen. Jag vill dock vara tydlig med att för att du ska ha glädje av kursen så krävs kunskap om anatomi, fysiologi, diagnostik och behandling av godartad lägesyrsel. På den avancerade kursen ges endast en kortare introduktion från grundkursen. Se över “kursens mål” under grundkursen för att få en inblick i vilken kunskap som krävs.
   5490:- (ex moms) I priset ingår fika, lunch och kursmaterial


   Yrselkurs hos er – custom made! 

   Har ni speciella önskemål som skall passa just er verksamhet eller organisation? Rehabkurser kan erbjuda specialanpassade lösningar för alla typer av verksamheter. Innehåll och omfattning bestäms i samspråk mellan oss. “Custom made” betyder att jag skräddarsyr ett koncept, föreläsning eller workshops så att ni som beställare skall få ut maximalt av att träffa mig.

   Har er klinik tillgång till en föreläsningssal? Varför inte samarbeta kring en yrselkurs eller föreläsning? Rehabkurser erbjuder kliniker möjlighet att  köpa in kurser eller föreläsningar och själva sälja platserna vidare! På detta sätt kan er klinik både minimera resekostnaderna och själva medverka med personal gratis eller till ett subventionerat pris.

   Det finns möjlighet att använda detta koncept för både 1 eller 2 dagar, det är helt upp till er hur mycket ni vill få ut av dagarna.

   Anmälan


   Custom made konceptet innebär maximal flexibilitet från min sida. Det innebär att innehållet bestäms i samspråk med er köpare.
     Åhörarkopior till samtliga föreläsningar.
     Beroende på vad du som beställare har för avsikt med kursen så sätts målen upp därifrån.  
     Du behöver inga särskilda förkunskaper för att använda dig av tjänsten custom made. Jag kan innan eventuellt kurstillfälle tipsa om litteratur som  kan vara lämplig att repetera för att få ut maximalt av kursen.
     Offert.


     Föreläsning


     Är ni ett större sällskap eller organisation som vill veta mera om yrsel och balansrubbningar ?  Jag har möjlighet att utföra salsföreläsningar inom dessa områden. Dessa kurser innefattar vanligtvis inga praktiska moment men givetvis går det att ordna om önskemålet är så. Rehabkurser har bland annat föreläst på hälsouniversitet i Linköping (7.5 poäng yrsel och balansrubbningar), SK-kurs (blivande läkarspecialister inom bl a öron-näsa-hals samt neurologi), sjuksköterskor på KI  och kontinuerliga föreläsningar för primärvårdens sjukgymnaster i Region Östergötland. Rehabkurser föreläser även kontinuerligt hos intresseorganisationer runt om i Sverige.

     Omfattningen av föreläsningarna kan variera från minuter till dagar, allt utifrån vad ni önskar ta del av. Om ni önskar en salsföreläsning var vänlig att uppge inom vilket område, antal i sällskapet samt hur lång tid ni önskar att föreläsningen skall hålla på.

     Anmälan


     Föreläsning som bestäms i samspråk med beställare inom områdena yrsel och balansrubbningar.
       Tillgång samt omfattning bestäms i samråd mellan köpare och Rehabkurser.
       Beroende på vad du som beställare har för avsikt med kursen så sätts målen upp därifrån.  
       Du behöver inga särskilda förkunskaper för att använda dig av tjänsten Föreläsning. Innehållet kan anpassas till ett populärvetenskapligt sammanhang eller för den mer inbitne klinikern. Jag kan innan kurstillfälle tipsa om litteratur som  kan vara lämplig att repetera för att få ut maximalt av kursen.
       Offert.


       Vad säger tidigare kursdeltagare?

       Så kul och inspirerande med kunniga människor som brinner för ämnet!
       Deltagare Örebro 2015
       Man lär sig mycket av alla diskussioner

       Deltagare Linköping 2016


       Har varit en bra kurs som jag varmt skulle rekommendera

       Deltagare Luleå 2016


       Engagerade, väl pålästa och insatta i ämnet. Stort plus att ni arbetar kliniskt
       Deltagare Linköping 2017

       Rehabkurser tror på hög transparens och visar därför alltid omdömen om kurser offentligt. Om du är intresserad av att läsa fullständiga utvärderingar och fler kommentarer om kurserna Klicka här


       Exempel samarbetspartner

       Tjust Rehab (Västervik)

       Örebro Rehabcentrum

       Luleå Universitet

       Karolinska Universitetet

       Malmö Fysio Center

       Eslöv Kommun

       Region Norrbotten

       Region Halland

       Opiva Nordic AB

       Fysiokoncept (www.fysiokoncept.se)