Utvärdering digital yrselkurs 8-9 maj

Nedan kan ni läsa resultatet av utvärderingen som deltagarna gjorde av min 2-dagars digitala yrselkurs. Deltagarna fick sätta betyg 0-5 där 5 var högsta betyg. Siffrorna nedan är en sammanställning av alla deltagare. Till höger kan ni se några av de kommentarer som vi fick om kursen.

Kursen var väl strukturerad 4,9/5

Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte 5/5

Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper 5/5

Kursansvariga har engagerat sig för att deltagare ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte 5/5

Kursansvariga har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar 5/5

Mina förväntningar på kursen har uppnåtts 5/5

Mitt allmänna omdöme om kursen är gott 5/5

Kursens namn var “Digital 2 dagars yrselkurs”. Kursen innehåll teoretiska samt praktiska demonstrationer. Huvudbetoning var att kunna identifiera och behandla BPPV i flera båggångar men även ha kunskap om de vanligaste differentialdiagnoser.

Det bästa var att på riktigt förstå innerörats anatomi och fysiologi

Bra föreläsning Daniel, din passion lyser igenom och inspirerar

Hemträningsprogrammen är tydliga och pedagogiska.

Det bästa var den grundliga genomgången av lägesyrsel