Jag förstår doktor Mikael att det är “rekord” i frågor och jag håller med, yrsel är ett stort problem för många. Inte minst pga av felaktiga råd/information och felaktig behandling.

Givetvis kan jag inte hålla mig från att försöka rätta de grövsta faktafelen. Jag tycker det är så olyckligt att inte sakkunniga konsulteras i dessa sammanhang då det endast ger upphov till fler frågor, felaktiga behandlingar, m m.

Fram till ca 4 minuter säger Mikael mycket bra men sen…

Doktor Mikael:
“Båggångarna är fyllda med vätska och i vätskan ligger kristaller, de är normalt”

Daniel säger:
Det som ovan är beskrivet är tillståndet när en person HAR kristallsjuka det är inte normalt! Kristallerna skall sitta fast i någon av de två hinnsäckarna i innerörat och har där en viktig balansfunktion.

Doktor Mikael:
“I vissa fall kan man hälla bort sin yrsel. Man kan spänna fast patienten i en stol och vrida”

Daniel säger:
Det finns 2 TRV-stolar där man spänner fast patienter och “vrider” i Sverige. En av dem manövereras av undertecknad. Det betyder att i 99,9% av fallen kommer du som patient inte spännas fast i någon stol utan behandlas på en brits/säng vilket i de allra flesta fall fungerat utmärkt.

Doktor Mikael:
I vissa fall, 50-60% av fallen kan man bota patienten genom att på något mystiskt sätt vrida patienten (sagt om kristallsjuka).

Daniel säger
Var kommer dessa siffror ifrån? Det största och bästa reviewstudien för kristallsjuka säger att 32-90% av patienterna blir symtomfria vid första behandlingsförsöket hos terapeut av posterior båggång, med konventionell manöverbehandling (Epley manöverbehandling), 40-100% vid andra försöket 67-98%, vid tredje försöket och 87-100% efter fjärde försöket.

Här är studien:
Bhattacharyya N, Gubbels SP, Schwartz SR, Edlow JA, El-Kashlan H, Fife T, et al. Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update) Differences from Prior Guideline. 2017;156(3S):1–47.

Doktor Mikael
….det går över av sig självt (sagt om vestibularisneurit)

Daniel säger:
Jag arbetar heltid med yrsel och bland rehabilitering av denna patientgrupp. Det är absolut ingen diagnos som går över av sig själv. Sjukdomen och efterförloppet är för många förknippat med mycket oro, ostadighet och i vissa fall en lång träningsperiod. Denna grupp är även vanliga att få diagnosen PPPY om de inte följs upp och behandlas adekvat.

Vad finns de för behandling av kristallsjuka?
Doktor Mikael
Det finns den här rörelsen, det finns läkemedel, det finns symtomlindring som sådan, sen kan man faktiskt provocera fram den och få mindre symtom. Det är lite så att desto yrare man blir desto snabbare blir man frisk.

Daniel säger:
Här blir det väldigt olyckligt på så många sätt. Behandling för kristallsjuka sker enbart genom manöverbehandling. Det är lätt att tro att man kan medicinera bort denna sjukdom när man lyssnar på Mikael, det går inte! Det går att medicinera mot illamående, det går att medicinera i vissa fall mot ångest (som patienter lättare får när de får fel råd om yrsel…). Du som patient ska inte utsätta dig för yrseln och tro att det i sin tur är behandling. Det stämmer att det går att matta ut symtomen (tillfälligt) genom att utsätta sig för de rörelser som ger symtom men varför ska du göra det när det istället finns extremt potent behandling? Behandlingen ger också yrsel, men det är för att kristaller sjunker till lägsta punkt i båggången i samband med att kristallerna manövereras ut från båggången. Detta ska inte förväxlas med att du ska utsätta dig för dessa symtom i onödan. Det finns såklart enstor risk att patienterna blir rörelserädda och på så sätt är det bra att man rör på sig mycket men det är inte behandling av kristallsjukan, det är behandling av sekundära symtom för att du har/har haft kristallsjuka.

Se programmet här:https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11983802