Är ni ett större sällskap eller organisation som vill veta mera om yrsel och balansrubbningar ?  Jag har möjlighet att utföra salsföreläsningar inom dessa områden. Dessa kurser innefattar vanligtvis inga praktiska moment. Rehabkurser har bland annat föreläst på hälsouniversitet i Linköping (7.5 poäng Yrsel och balansrubbningar), SK-kurs (blivande läkarspecialister inom bl a öron-näsa-hals samt neurologi) och kontinuerliga föreläsningar för primärvårdens sjukgymnaster i Linköping. Rehabkurser föreläser även kontinuerligt hos intresseorganisationer runt om i Sverige.

Omfattningen av föreläsningarna kan variera från minuter till dagar, allt utifrån vad ni önskar ta del av.

Anmälan

Salsföreläsning

Föreläsning som bestäms i samspråk med beställare inom områdena yrsel, balansrubbningar och huvudvärk. 
   Tillgång till åhörarkopior via vår hemsida, ni ansvarar själva som köpare att skriva ut materialet.
   Beroende på vad du som beställare har för avsikt med kursen så sätts målen upp därifrån.  
   Du behöver inga särskilda förkunskaper för att använda dig av tjänsten salsföreläsning. Vi kan innan eventuellt kurstillfälle tipsa om litteratur som  kan vara lämplig att repetera för att få ut maximalt av kursen.
    
   Offert.