Ovanliga diagnoser

Takfönster

Känner ni till diagnosen takfönstersyndrom? Eller Superior Canal Dehiscence Syndrome (SCDS)… Inte? Det är inte så konstigt i så fall då detta är en relativt ovanlig yrseldiagnos. 

Tänk att en patient berättar att den hör hur blodet rinner i kroppen och att ögonen låter när han/hon flyttar sin blick. Eller att den kan ligga i ett badkar och höra vad grannen pratar om. Eller att det i princip är omöjligt att gå på en grusad väg för att stegen hörs så väl i öronen. Det finns också exempel på patienter som kan sätta en hörlur på sin malleol och höra musiken i öronen. Lägg därtill att patienten uttrycker att den kan bli yr av höga ljud eller till och med av sin egna röst.

Detta beror på att det saknas bentäckning över den främre båggången. I senare studier har man sett att även en förtunning av benet kan ge dessa symtom. 

Förutom de anamnestiska fynden så ställs diagnosen genom att patenten genomgår en undersökning på en ÖNH-avdelning med bland annat Vestibular evoked myogenic potentials (VEMP) samt datortomografi (CT).

Takfönster kan opereras och efter operationen är det bra om patienten får träffa en sjukgymnast för att träna upp sin balans. 

Här kommer det komma text om en ovanlig diagnos. Kika in igen lite senare 
Här kommer det komma text om en ovanlig diagnos. Kika in igen lite senare 

Här kommer det komma text om en ovanlig diagnos. Kika in igen lite senare 
Här kommer det komma text om en ovanlig diagnos. Kika in igen lite senare