Vi har uppdaterat vår diagnossida om BPPV. Nu kan du se vad det krävs för baskunskap om du som vårdgivare vill ställa diagnosen BPPV. Det kan vara bra att känna till att det finns många fler diagnoser än lösa kristaller i bakre båggången.

På vår mer avancerade utbildning går vi även igenom hur du diagnostiserar och behandlar bland annat BPPV i laterala båggången samt vilka fynd och behandling som gäller om kristallerna har fastnat på cupulan (s.k tung cupula).