Rehabkurser höll en 2-dagarskurs inom ämnet “yrsel i primärvården”. Det var en mycket engagerad grupp som vi nu hoppas har gett fler redskap till att hjälpa yrselpatienter.

Här kan ni läsa vad deltagarna själva tyckte om kursen.

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till Rehabcentrum och Georg Lohse för lån av lokaler samt gästvänlighet. Även tack till alla deltagare som visade på stora kunskaper inom såväl kritiskt tänkande som funktionell anatomi gällande yrsel och balansrubbningar. Engagemanget från deltagarna gav upphov till många intressanta diskussioner. 

MVH

Daniel & Emanuel