Huvudvärk, klassificering och behandling

 

Grundkursen omfattar ½-1  dag  med föreläsningar.

 • Klassificering av den vanligaste former av huvudvärk inom primärvården.
 • Röda flaggor
 • Behandling av huvudvärk
 • Tolkning av nystagmus
   •Åhörarkopior till samtliga föreläsningar
  Efter att du gått kursen ska du klara av att diagnostisera, behandla och remitera vidare de patienter som söker för huvudvärk i primärvården. Du ska kunna ta en grundlig anamnes och utifrån anamnesen välja lämpliga undersökningsmetoder.
  Du behöver inga särskilda förkunskaper för deltaga i den kurs.
  Offert.

   

  Anmälan