Vi kommer åter igen hålla en föreläsning kring den omdebatterade diagnosen “cervikogen yrsel” på hälsouniversitetet i Linköping.

Hur ställer du den diagnosen och hur behandlar du den?