Rehabkurser föreläser på hälsouniversitetet i Linköping på 7.5 poäng kursen “Yrsel och balansrubbningar”. Föreläsningen handlar om cervikogen yrsel, i vårt tycke en av de svåraste diagnoserna att ställa då det är en uteslutningsdiagnos.