Rehabkurser drivs av leg. sjukgymnast Daniel Petersson. Fröet till Rehabkurser sattes omkring 2012. Jag behövde dock ett par år på mig att skriva och bearbeta det material som jag nu stolt kan erbjuda er. Rehabkurser vänder sig framför allt till vårdpersonal och organisationer som vill lära sig mer om undersökning, differentialdiagnsotik och behandling inom områdena yrsel och balansrubbningar. Yrsel och balansrubbningar är, i mina ögon, områden där patienter allt för ofta riskerar falla mellan stolarna inom vården. En anledning till detta kan vara att personalen inte har tillräckligt fördjupad kunskap inom dessa områden vilket medför att det blir svårt att få rätsida på både anamnes och att kunna prioritera vilka undersöknings- och behandlingsmetoder som är relevanta för patienten.Jag vill att fler patienter ska få möjlighet till rätt diagnos inom en rimlig tid utan att patienten skall behöva handläggas på specialistklinik. Jag hoppas att jag får chansen att träffa just dig snart och berätta vad jag kan inom dessa områden.

Läs intervju i tidningen fysioterapi om mig här

Vänliga hälsningar

Daniel Petersson  

Snabbfakta

  • Affärsidé, tillhandahålla utbildningar för att underlätta i det dagliga arbetet med omhändertagandet av patienter med yrsel och balansrubbningar.
  • Grundades 2014
  • Ansvarig och grundare av Rehabkurser är leg. sjukgymnast Daniel Petersson.
  • Undersöker och behandlar med den senaste tekniken på marknaden, TRV-stolen.
  • Utbildar kontinuerligt flertal yrkeskårer (läkare, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, sjuksköterskor, naprapater m m) inom området yrsel och balansrubbningar.
<strong><em>Daniel Petersson</em></strong>
Daniel Petersson
Leg. sjukgymnast och grundare till rehabkurser.

CV Rehabkurser

Jag har erfarenhet att föreläsa för läkare, sjukgymnaststudenter, leg. sjukgymnaster, naprapater, sjuksköterskor och intresseorganisationer. Jag håller även kontinuerligt i utbildningar inom Region Östergötland.  Jag handleder kliniskt ST-läkare och har ofta nyfikna kollegor från olika yrkeskårer som auskulterar på min mottagning.
Jag arbetar med specialiserad vård på Öron-näsa-halsmottagning i Linköping där mina huvudsakliga patienter inkommer på remiss eller är patienter som är i behov av en second opinion.
I mitt dagliga arbete så är jag aktiv inom yrselteam i Linköping där jag sammarbeter med läkare och vestibularisassistenter för kompetensutbyte i form av undersökningsmetodik och nya vetenskapliga rön samt mer komplexa patientdiskussioner
Jag har genomgått en rad olika utbildningar genom åren och jag fortsätter kontinuerligt att inhämta ny kunskap. Jag har under många år arbetat med handledning av överläkare. Jag är medlem i Svensk Neuro-Otologisk Förening (SNOF) samt delaktig i svensk nationellt yrselnätverk för sjukgymnaster.

Personuppgiftspolicy

För dig som kursdeltagare. Information om personuppgiftsbehandling hos Rehabkurser AB.

Trygg hantering av dina personuppgifter

Rehabkurser värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter vill vi ha?

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din medverkan hos Rehabkursers arrangemang.

Vi behöver ditt samtycke

När du tackar ja till en kurs behöver du lämna ditt samtycke till att Rehabkurser behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Rehabkurser. Kontaktperson är: info@rehabkurser.se

Hur länge vi sparar data?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss info@rehabkurser.se. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.