Har ni speciella önskemål som passar just er verksamhet eller organisation? Rehabkurser kan erbjuda specialanpassade lösningar för alla typer av verksamheter. Innehåll och omfattning bestäms i samspråk mellan oss. “Custom made” betyder att vi skräddarsyr ett koncept, föreläsning eller workshops så att ni som beställare skall få ut maximalt av att träffa oss.

 

Anmälan

Custom made

Custom made konceptet innebär maximal flexibilitet från vår sida. Det innebär att innehållet bestäms i samspråk med er köpare.
   Åhörarkopior till samtliga föreläsningar.
   Beroende på vad du som beställare har för avsikt med kursen så sätts målen upp därifrån.  
   Du behöver inga särskilda förkunskaper för att använda dig av tjänsten custom made. Vi kan innan eventuellt kurstillfälle tipsa om litteratur som  kan vara lämplig att repetera för att få ut maximalt av kursen.  
    
   Offert.