Vestibularisneurit

De patienter som drabbas av vestibularisneurit, eller virus på balansnerven, omhändertags oftast på en akutavdelning och så småningom på en öron-näsa-hals klinik. Patienten blir vanligtvis inlagd ett par dagar, beroende på hur starka symtom patienten har.

Det är därför ovanligt, men ej uteslutet, att träffa patienten i primärvården. Med tanke på att patienten kan söka primärvård är det viktigt att känna till de typiska symtomen och vad som skiljer sjukdomen mot den mest vanliga öronsjukdomen, BPPV. Det allra viktigaste är naturligtvis att skilja diagnosen mot en misstänkt central skada. Förutom grundlig anamnes så är undersökningsfynden avvikande mot både BPPV och centralt utlöst yrsel.

Du bör bland annat ha kunskap om dessa tester/fynd för att lättare och säkrare kunna ställa diagnos:

 • Nystagmustolkning – Hur slår nystagmus spontant på en vestibularisneurit?
 • Head impulsetst – Kan du de vanligaste felkällorna vid utförandet?
 • Huvudskakningstest – Vad kan du förvänta dig för svar av detta test?

 

Lär dig mer om rehabiliteringen av dessa patienter samt hur du kan diffa diagnosen mot andra yrseldiagnoser här

 

Cervikogen yrsel

Cervikogen yrsel, eller nackutlöst yrsel, är en mycket omdebatterrad diagnos. I våra ögon är det en diagnos som ställer mycket höga krav på vårdgivaren då den bör betraktas som en uteslutningsdiagnos.

Innan du sätter diagnosen bör du vara säker på att patienten inte har vestibulära, psykogena, migränrelaterade eller centrala orsaker till sina symtom. Du bör även vara observant på att det inte finns en gammal yrseldiagnos som patienten oroar sig för och på så sätt “spänner sig i nacken”. Det är ej cervikogen yrsel utan bör betraktas som nacksmärta på grund av tidigare yrselupplevelse.

Viktiga diagnoser att ha kännedom om

 • BPPV
 • Vestibularisneurit
 • Menieres sjukdom
 • Psykogen yrsel
 • Migränyrsel

 

Cervikogen yrsel är en tyvärr en diagnos som allt för ofta diagnostiseras på mycket svaga, eller i princip inga fynd som finner stöd i kvalitativa studier. Ömhet i te x trapezius är inget kriterier som vinner vetenskaplig kraft som enskilt symtom. Ej heller generell palpatorisk nackömhet  i nackrosetten. Vår erfarenhet är att det är väldigt få som känner till teorierna, undersökningen och behandlingen för det som i dagens läge finns vetenskapligt stöd att kalla cervikogen yrsel.

Snabbfakta cervikogen yrsel

 • Uteslutningsdiagnos!
 • Finns inget “Dix hallpike” för att bekräfta diagnosen.
 • Ont i nacken och samtidig yrsel innebär inte per automatik att det är cervikogen yrsel.
 • Undersökning och behandling av cervikogen yrsel ställer höga kompetenskrav på vårdgivaren.

 

 

 

Vestibulär perifer yrsel

Avada's responsive framework ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Screen Sizes

BPPV

Vestibularisneurit

Menières sjukdom

Vestibulär perifer yrsel

Avada's responsive framework ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Screen Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Vestibulär perifer yrsel

Avada's responsive framework ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Screen Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Vestibulär perifer yrsel

Avada's responsive framework ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Screen Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.