I en studie från 2011 undersökte Youn-Kyoung Do. et al. huruvida tidig behandling vid BPPV i posterior (n=77), lateral (n=48) samt multipla (n=13) båggångar kunde förhindra eventuellt recidiv i framtiden.

Patienterna delades upp i två grupper varav den ena gruppen fick behandling inom 24h och den andra gruppen efter 24 h. Patienterna behandlades med Epleys manöver vid BPPV i posterior båggång. Patientena med lateral båggång-BPPV behandlades med Barbequemanöver.

Vid uppföljning 8-14 månader efter behandling så visade det sig att i gruppen med tidig behandling så hade 19.7% recidiv, medans det i den sena gruppen var 45.8% recidiv.

Länk till studien