I en studie från 2011 undersökte Youn-Kyoung Do. et al. huruvida tidig behandling vid BPPV i posterior (n=77), lateral (n=48) samt multipla (n=13) båggångar kunde förhindra eventuellt recidiv i framtiden.Patienterna delades upp i två grupper varav den ena gruppen fick behandling inom 24h och den andra gruppen efter 24 h. Patienterna behandlades med Epleys […]